Onze diensten

Palliatieve zorgen
Compressietherapie
Hulp bij wassen en kleden

Elektronische verwerking
Voorbereiden en klaarzetten medicatie
Verzorgen van blaas en maagsondes

Inspuitingen en infusen
Chemo afkoppelen
Toedienen sondevoeding

Wondzorg en stomazorg
Poortkatheter spoelen
Hygiënische zorgen